Algemene voorwaarden

Bij ondertekening van de bevestiging tekent u ook voor onderstaande voorwaarden. Zowel bij deze voorwaarden als bij de bevestiging geldt dat contractant 1 de opdrachtgever is.

Heeft u nog vragen? Neem even contact met ons op.

 

Bevestiging

 • Contractant 1 dient binnen 5 dagen na contractdatum één getekend exemplaar te retourneren
 • Het niet retourneren van de bevestiging ontslaat contractant 1 niet van de verplichting de afgesproken dienst af te nemen, daar wij pas een contract/ bevestiging opsturen na duidelijke mondelinge afspraak of e-mail bevestiging
 • Al onze incasso zaken worden behandeld door DAS te Amsterdam. Alle eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van contractant 1

Factuur

 • De factuur dient binnen 30 dagen na de contractdatum per bank te worden voldaan. Wanneer de geboekte datum minder dan 30 dagen in de toekomst ligt, dient de factuur 7 dagen voor de feestdatum betaald te worden. Wanneer de geboekte datum meer dan 6 maanden in de toekomst ligt, dan moet de factuur binnen 60 dagen na de contractdatum per bank worden voldaan tenzij anders is overeengekomen
 • Betalingen gaan per bank tenzij anders is overeengekomen
 • De bedragen op de website zijn exclusief 6% btw. De btw is voor rekening van contractant 1

Locatie

 • Contractant 1 zal ervoor zorg dragen dat de artiest binnen een straal van 25 meter van de betreffende locatie kan laden & lossen
 • Obstakels die de toegang tot de locatie en/of de plaats van het optreden verhinderen of bemoeilijken (trap of lift), dient contractant 1 minimaal 2 weken voor aanvang van het optreden te melden bij de Kamer van Feesthandel
 • Contractant 1 zorgt voor de juiste vergunning en/of ontheffing die nodig is om de afgesproken locatie te bereiken
 • Eventuele parkeerkosten zijn voor contractant 1
 • De locatie moet beschikken over minimaal 1 vrije groep stroom (230V/16A)
 • Bij schade aan apparatuur door een onveilige stroomvoorziening of stroomstoring, mag de artiest besluiten het optreden af te breken. Contractant 1 is verantwoordelijk voor ontstane kosten aan apparatuur. Dit geeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde factuurbedrag
 • De artiest en ondersteunend personeel hebben recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid en indien afgesproken recht op een maaltijd op rekening van contractant 1

Apparatuur

 • De artiest gebruikt altijd eigen apparatuur. Deze wordt in overleg beschikbaar gesteld aan derden

Opbouw

 • Contractant 1 zal er voor zorg dragen dat de locatie minimaal 1.5 uur voor aanvang van het optreden toegankelijk is voor het opbouwen

Afbouw

 • Direct na afloop van de show dient de artiest en/of ondersteunend personeel in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd af te bouwen

Annulering of verplaatsing

 • Bij ontbinding van het contract door contractant 1 blijft de betalingsverplichting bestaan
 • Contractant 1 is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering
 • Bij annulering van een artiest of show wordt er in overleg met contractant 1 gezocht naar passende vervanging of wordt de datum verplaatst. Zijn deze opties niet mogelijk, dan wordt het voldane factuurbedrag teruggestort
 • Verplaatsing van een optreden of show kan alleen met schriftelijke goedkeuring van de Kamer van Feesthandel

Beeld/geluidsmateriaal

 • De artiest en Kamer van Feesthandel zijn vrij om tijdens het optreden beeld- en geluidsopnames te maken en deze te gebruiken op social media of elders online te plaatsen tenzij anders is overeengekomen

Aansprakelijkheid

 • De artiest of Kamer van Feesthandel kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade tijdens het optreden of show door derden

Duur show

 • Bij alle optredens en shows wordt een prijs berekend op basis van aaneengesloten uren exclusief de tijd die wordt besteedt aan op- en afbouw. Wanneer de artiest voor meer uren wordt geboekt dan het desbetreffende pakket aangeeft, zullen deze berekend worden op basis van het totaal aantal uren die de artiest aanwezig is (exclusief op- en afbouwtijd)

Pin It on Pinterest

Share This